Medlemskap

Som medlem i en bostadsrättsförening har du köpt ett medlemskap i en ekonomisk förening med nyttjanderätt till en specifik lägenhet. Styrelsen ska godkänna överlåtelser av sålda lägenheter. Ansökan om medlemskap skickas till föreningens brevlåda på Finn Malmgrens väg 4B. Styrelsen svarar snarast på detta, oftast inom en månad från att en skriftlig ansökan om medlemskap kommit till föreningen.

Dokument med mäklarinformation