Styrelsen

Vår styrelse består av boende i föreningen. De utses på årsstämman. Styrelsen nås via info@hydrografen.se

Ladda ner Stadgar Brf Hydrografen 1