Trivselregler

Vi i styrelsen är glada för att vi bor i en så trevlig förening med härliga grannar och gör vårt bästa för att lyssna på era synpunkter och idéer för ta tillvara all den kunskap som finns hos våra medlemmar för att se till att vår förening är fungerande både ekonomisk och praktiskt. Trivselreglerna är ett komplement till våra stadgar som du är skyldig att känna till som medlem. Maila gärna dina egna synpunkter och idéer till oss. Viktigt att alla är delaktiga då det skapar en gemensam grund för vår förening.

Något som vi i styrelsen tycker är otroligt viktigt är grannsämja då det ligger tillgrund för ett boende att trivas i och där har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en positiv stämning. Styrelsen väljs vid årsstämman och består av frivilliga medlemmar och vi hoppas att även de som inte sitter i styrelsen känner att er delaktighet är otroligt viktig för att skapa trivsel och en fungerande förening.

Då vår tid är begränsad då vi gör detta uppdrag mot en symbolisk ersättning är det viktigt att alla gör sitt yttersta att gemensamt se till att vi tar hand om vår fastighet och vårdar den.

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du har köpt ett medlemskap i en ekonomisk förening med nyttjanderätt till en specifik lägenhet. Detta innebär friheter och möjligheter, men kräver också ansvar och engagemang i föreningen och vår gemensamma fastighet.

Dessa trivselregler skapar förutsättningar för att det ska vara så trevligt som möjligt att bo i vår förening. De är ett komplement till våra stadgar som du är skyldig att väl känna till.

Syfte med reglerna
Genom att använda trivselreglerna visar vi varandra ömsesidig hänsyn och på så sätt ökar vi trivseln och grannsämjan i föreningen.

För vem gäller trivselreglerna
Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs
Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Styrelsens ordförande och kontaktuppgifter hittar du vid informationstavlan i Trapphuset. Du når också styrelsen via info@hydrografen.se

Har du frågor?
Har du funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen via mail info@hydrografen.se. Du hittar också lite information på anslagen i portarna. Där finns info om fastigheten, om styrelsen, kontaktuppgifter till fastighetsskötare mm.